برآورد هزینه طراحی سایت

شرح کامل از امکانات و صفحات سایت مورد نظر موجب برآورد هزینه دقیقتر طراحی سایت خواهد شد .
نام  
سایت نمونه از لحاظ ظاهر
سایت نمونه از لحاظ امکانات
بودجه
همکار هستم؟
پست الکترونیک    
تلفن
همراه  
توضیحات
کد امنیتی
فرایند برآورد هزینه طراحی سایت

پس از ارسال فرم برآورد هزینه طراحی سایت از طرف شما ، ما کارهای زیر را انجام می دهیم:

  1. دریافت فرم
  2. آنالیز وب سایت های معرفی شده
  3. تهیه و تنظیم فایلی حاوی آنالیز ، روش انجام کار ، برآورد هزینه
  4. ارسال فایل PDF آماده شده به پست الکترونیک شما
مدت زمان فرایند برآورد هزینه طراحی سایت از طرف شرکت ، در ساعات اداری کمتر از 15 دقیقه و در ساعات غیر اداری و تعطیلات حداکثر 12 ساعت می باشد.