تیم دات نرم افزار

هادی سلیمانی راد

هادی سلیمانی راد

برنامه نویس - طراح سایت
هادی خدامی

هادی خدامی

برنامه نویس
داود حمیدی

داود حمیدی

شبکه
مریم برزویی

مریم برزویی

گرافیست
مهدیه فرح آبادی

مهدیه فرح آبادی

طراح سایت
سمیه جنگی

سمیه جنگی

برنامه نویس - طراح سایت
سعید فروغی

سعید فروغی

شبکه
میلاد ریوندی

میلاد ریوندی

برنامه نویس

؟

؟