زومیران

زومیران

آدرس وب سایت : http://zoomiran.ir

نوع وب سایت : شرکتی

توضیحات پروژه :

تکنولوژی ها مورد استفاده : CSS3 - HTML5 - jQuery - C# - Asp.net - SqlServer - Ajax