گندم طلایی جاوید

گندم طلایی جاوید

آدرس وب سایت : لوکال

نوع وب سایت : اتوماسیون

توضیحات پروژه :

تکنولوژی ها مورد استفاده : CSS3 - HTML5 - jQuery - C# - Asp.net - SqlServer - Ajax