مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام

زومیران

آدرس وب سایت : http://imamali.it

نوع وب سایت : مذهبی

توضیحات پروژه :

تکنولوژی ها مورد استفاده : CSS3 - HTML5 - jQuery - C# - Asp.net - SqlServer - Ajax