کورلکار

آدرس وب سایت : http://corelkar.com

نوع وب سایت : کورلکار

توضیحات پروژه : همکار آنلاین شما ؛ خدمات کورل کار شامل : 1-برای تبدیل تصویر به فایل کورل 2-دوربری تصاویر 3-تبدیل WORD به پاور پوینت 4-تبدیل طرح های دستی و نقشه ها به فایل کامپیوتری کورل 5-تبدیل فایل PDF به ورد و یا بیرون کشیدن تصویر از PDF در آینده نه چندان دور بیشتر از

تکنولوژی ها مورد استفاده : CSS3 - HTML5 - jQuery - C# - Asp.net - SqlServer - Ajax