راه اندازی سرور

شرکت دات نرم افزار با توجه به دارا بودن سرور اختصاصی که در دیتاسنتر پارس آنلاین نگهداری می شود ، اقدامات مشاوره ای در زمینه راه اندازی سرور و نصب کنترل پنل روی آن را عهده دار می باشد.

عمده فعالیتهای تخصصی این شرکت به شرح ذیل می باشد :

  1. نصب و راه اندازی انواع شبکه های کابلی و شبکه های غیر کابلی
  2. پشتیبانی شبکه شرکتها با عقد قرارداد رسمی پشتیبانی IT
  3. پشتیبانی سرور HP، پشتیبانی سرور Intel و کامپیوتر شرکتها
  4. نصب و راه اندازی انواع وب سرور
  5. مجازی سازی سرور و استفاده از راه حل های استاندارد مجازی سازی با vmware
  6. مجازی سازی سرور و استفاده از راه حل های استاندارد مجازی سازی با vmware
  7. نصب انواع کنترل پنل روی سرور
  8. فروش سرور اچ پی و اینتل